Obsada 26/2022

obsada 26.2022 Przypominam, że obowiązkowo pamiętamy o arkuszach samooceny oraz arkuszach obserwacji. Koledzy, którzy zostali wyznaczeni do obserwowania młodszych arbitrów – spełniają bardzo ważną rolę w procesie szkolenia. Róbmy te obserwacje rzetelnie i sumiennie, a efekty tego przyjdą. Pracujemy, szkolimy się i każdego dnia uczymy. Tylko tak możemy stawać się… Continue reading