Zarząd

Przewodnicząca Kolegium Sędziów:

JOANNA ŚCIEPURA


V-ce Przewodniczący ds. Organizacyjno-Szkoleniowych:

SŁAWOMIR TOMCZYK

Referent Obsady:

PAWEŁ GAŁKA


Referent Finansów/Sekretarz:

PIOTR FRANCZYK