Regulamin FKSP

Fundacja Kolegium Sędziów Piłkarskich
zarejestrowana pod nr KRS 0000546038

Uchwała nr VII/93 z dnia 13 czerwca 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Konwencja Sędziowska PZPN.

Konwencja Sędziowska PZPN, Rozdział III, paragraf 13 – Fundacja Kolegium Sędziów Piłkarskich

1. FKSP, Nr KRS 0000546038, realizuje cel pomocy rodzinom zmarłych sędziów i działa pod nadzorem przedstawicieli organizacji sędziowskiej oraz na jej rzecz.

2. Sędziowie powinni dokonywać corocznych wpłat składki czonkowskiej na rzecz FKSP w kwocie określonej w drodze uchwały Rady FKSP. Sędziego uchylającego się od dokonywania corocznych wpłat właściwy organ może nie uwzględniać w obsadach sędziowskich na zawody piłkarskie.

3. Kandydat na sędziego, wpisany na listę sędziów, powinien uiszczać coroczną wpłatę składki członkowskiej na rzecz FKSP począwszy od dnia 01 stycznia roku kalendarzowego.

Wysokość składki członkowskiej na rzecz FKSP w 2023 roku wynosi 100 zł.
Wysokość zapomogi pośmiertnej wynosi aktualnie 7500 zł.

Komentarze są wyłączone.