Informacja

Zgodnie z Regulaminem IV Ligi i niższych klas rozgrywkowych w sezonie 2017/2018, w meczach mistrzowskich seniorów obowiązuje, co następuje:

– nie muszą brać udziału zawodnicy młodzieżowi

– obowiązkowe sprawdzanie przez sędziów kart zdrowia zawodników

– wpisywanie Licencji Trenera

– wpisywanie opieki medycznej

– wymiana 5 zawodników

– podczas sprawdzania tożsamości zawodników – dokument tożsamości ze zdjęciem:

dowód osobisty, paszport, prawo jazdy

a w przypadku zawodników niepełnoletnich legitymacja szkolna