Egzaminy Sędziów – II termin

W dniu 13-05-2022 o godzinie 18:00 odbędzie się II termin egzaminów sędziowskich w Naszym Kolegium. Zapraszamy wszystkich, którzy nie dali rady stawić się na pierwszy termin, bądź też w pierwszym terminie nie zaliczyli egzaminów. Spotykamy się o godzinie 17:45 na stadionie w Olkuszu.

Po biegu interwałowym przeniesiemy się do siedziby Podokręgu Piłki Nożnej w Olkuszu gdzie napiszemy test teoretyczny (30 pytań).

Jeśli ktoś uznał, że napisał w I terminie słabo, również może napisać test po raz drugi.